Logopediste E van Driel

Mijn praktijk voor logopedie is sinds 1992 gevestigd in Zeist. De praktijk is dicht bij het centrum, op de begane grond, goed toegankelijk en met voldoende gratis parkeermogelijkheid.

Ik behandel zowel kinderen als volwassenen. De behandeling vindt op afspraak plaats in de praktijk, maar kan zo nodig ook aan huis plaats vinden.

Sinds 2012 is logopedie direct toegankelijk. Of u een verwijzing nodig heeft, hangt af van uw zorgverzekeraar. Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket (een aanvullende verzekering is niet nodig).

 

Wie ben ik?

Mijn naam is Elaine van Driel, ik ben getrouwd en heb 2 kinderen op de middelbare school. Na mijn propedeuse Frans heb ik Fonetiek gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Na het behalen van mijn doctoraal ben ik logopedie gaan studeren aan de Hogeschool van Utrecht. In 1992 ben ik afgestudeerd en heb ik me in Zeist gevestigd. De eerste 5 jaar na mijn studie heb ik ook klinische ervaring opgedaan als logopedist in het ziekenhuis (o.a. behandelen van afasiepatiënten na een beroerte). Sindsdien heb ik veel na- en bijscholingen gevolgd op het gebied van stotteren (bij jonge kinderen), onverstaanbaarheid bij jonge kinderen, afwijkend mondgedrag (“oro-myo-functionele therapie”) en stemstoornissen bij beroepssprekers.

 

Wat is logopedie?

Veel mensen denken bij logopedie aan spraakles. Dat klopt inderdaad, maar logopedie is meer! Logopedisten houden zich bezig met allerlei stoornissen op het gebied van spraak, taal, adem, stem en gehoor. De logopedist doet eerst onderzoek, stelt dan vast wat het probleem is (diagnose) en in overleg met de cliënt wordt een behandelplan gemaakt. Soms is alleen een advies voldoende.  De logopedist geeft  advies en behandeling aan mensen in alle leeftijdscategorieën.

 

Logopedie bij spraakproblemen

Bij spraakproblemen kan gedacht worden aan uitspraakproblemen bij kinderen (bv. lang onverstaanbaar spreken,  slissen), maar ook aan spraakproblemen na een beroerte. Ook stotteren is een spraakprobleem dat al op jonge leeftijd kan ontstaan.

 

Logopedie bij taalproblemen

Na bijvoorbeeld een beroerte kunt u last hebben met het verwoorden van uw gedachten en met het begrijpen van wat er tegen u gezegd wordt (afasie). Ook kan het lastig zijn om zelf woorden en zinnen te vormen en om te lezen en te schrijven. Bij jonge kinderen kan de taalontwikkeling vertraagd of gestoord zijn waardoor de communicatie met de omgeving moeilijk verloopt. De logopedist helpt de communicatie (weer) zo optimaal mogelijk te maken.

 

Logopedie bij stemproblemen

Als de stem intensief wordt gebruikt en dit gebeurt op een verkeerde manier, kunnen er stemklachten ontstaan: spreken wordt vermoeiend of zelfs pijnlijk. De logopedist helpt u met het verbeteren van houding, adem en stemgebruik. Stemklachten kunnen al bij jonge kinderen optreden.

 

Logopedie bij problemen met eten en drinken

Als u door ziekte of na een beroerte problemen heeft met eten en drinken (bv.verslikklachten), adviseert de logopedist over zowel de samenstelling van het eten en het drinken als over de wijze van aanbieden. Ook helpt de logopedist u met gerichte therapieën om het slikken te trainen.

 

Logopedie bij gehoorstoornissen

Als u als gevolg van ziekte,  een beroerte of ouderdom slechter kunt horen, is na aanpassing van een hoortoestel het verstaan soms nog niet optimaal. Een cursus spraak afzien (liplezen) kan uitkomst bieden om beter te leren zien wat er gezegd wordt. Ook dit behoort tot de behandelmogelijkheden van de logopedist.

Behandeling vindt plaats op afspraak.

Na een intakegesprek vindt onderzoek plaats, waarna samen met u een behandelplan opgesteld wordt. Als het nodig is, neemt de logopedist (met uw toestemming) contact op met de huisarts,  specialist, of school. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst hiervan.

 

Voor nadere informatie kunt u de volgende links gebruiken:

Voor een overzichtsartikel over de behandelmethode bij spraakstoornissen bij jonge kinderen volgens Hodson en Paden:

www.sig-net.be

Voor nadere informatie over mijn behandelmethode voor stotteren bij jonge kinderen:

www.stotteren.nl

Voor informatie over de behandeling van afwijkend mondgedrag:

www.omft.info

Voor meer informatie over logopedie kijk op:

www.nvlf.nl

 

Ik ben lid van Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en werk volgens de richtlijnen van de vereniging.  Daarnaast ben ik lid van een Kwaliteitskring en ben ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

 

Kwaliteitsregister Paramedici            Directe Toegankelijkheid Logopedie