Logopedisten behandelen problemen die met slikken te maken hebben. Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. De behandeling hiervan heet prelogopedie. Oorzaken zijn neurologische afwijkingen of bijvoorbeeld een lange periode van sondevoeding. De logopedist zorgt dat deze mondfuncties zich ontwikkelen en herstellen.. Ook bij ouderen kunnen slikstoornissen ontstaan, door een beroerte of door een neurologische ziekte.

Op deze pagina’s staat informatie over problemen die met slikken te maken hebben. Per onderdeel wordt uitgelegd hoe de logopedist u kan helpen.