Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Hoe je hoort beïnvloedt de reactie. Als je iets niet helemaal verstaan hebt, vraag je om herhaling. Omdat logopedie gaat over communicatie, kijkt de logopedist ook naar het gehoor.

Op deze pagina’s staat informatie over problemen die met het gehoor te maken hebben. Per onderdeel wordt uitgelegd hoe de logopedist u kan helpen.